Xe nâng được sử dụng để nâng và điều động một lượng lớn vật liệu và được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau. Không phải tất cả các công ty sử dụng xe nâng trong hoạt động của họ đều chọn mua xe nâng của riêng họ ngay cả khi chúng được sử dụng một cách thường xuyên. Bài viết tuần này thảo luận về một số lợi thế của việc thuê xe nâng hàng so với mua xe nâng cho các hoạt động hàng ngày của bạn.

thue-xe-nang-hang

Không có chi phí mua trả trước lớn:

Thuê xe nâng có thể thực hiện trên cơ sở ngắn hạn hoặc dài hạn. Các tổ chức có thể tránh các chi phí trả trước lớn liên quan đến việc mua một chiếc xe nâng bằng cách thuê thiết bị cho các khung thời gian mong muốn. Thuê dài hạn có thể được sắp xếp cho một mức giá hàng tuần hoặc hàng tháng với một công ty cho thuê. Giá thuê ngắn hạn có thể thay đổi tuy nhiên hầu hết các công ty xe nâng đều có các chiến dịch giá thường xuyên để tận dụng và bạn nên luôn hỏi những giao dịch nào có sẵn cho bạn.

Thuê xe nâng hàng không có chi phí bảo trì và các vấn đề:

thue-xe-nang-hang

Khi một chiếc xe nâng được mua, chủ sở hữu chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí bảo trì và bất kỳ vấn đề liên quan như thời gian chết. Trong suốt một năm, điều này có thể thêm số tiền đáng kể vào chi phí của tài sản. Ngoài ra, khi tuổi xe nâng, chi phí bảo trì tăng đồng thời. Chi phí bổ sung của việc loại bỏ các thiết bị dịch vụ và tổ chức thay thế tạm thời nếu cần thiết, cũng phải được xem xét khi lập ngân sách cho một xe nâng mới.

Khi thuê xe nâng hàng, công ty cho thuê thường chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí bảo trì nên chi phí bảo dưỡng hoặc thay thế xe nâng không cần phải tính đến. Nếu có vấn đề với xe nâng thuê và cần phải thay thế, hầu hết các công ty cho thuê sẽ cung cấp miễn phí đơn vị thay thế. Một số tổ chức tin rằng thanh toán thuê thường xuyên dễ dàng ngân sách hơn so với chi phí bất ngờ có thể xảy ra khi mua xe nâng.

Vấn đề an toàn và pháp lý:

thue-xe-nang-hang

Chủ xe nâng phải đảm bảo xe của họ được bảo dưỡng đúng cách và đáp ứng tất cả các yêu cầu an toàn có liên quan. Nhiều tai nạn liên quan đến xe nâng là do lịch trình bảo trì bị bỏ quên và điều kiện làm việc kém. Các công ty thuê xe nâng hàng chịu trách nhiệm đào tạo và điều kiện làm việc theo luật xe nâng và có thể đưa ra lời khuyên chuyên môn cùng với đánh giá rủi ro đầy đủ, kế hoạch nâng và tuyên bố phương pháp bao gồm các khía cạnh như thiết bị bảo vệ cá nhân, danh sách kiểm tra và hướng dẫn vận hành.

Lựa chọn mẫu mã:

Thuê một chiếc xe nâng hàng cho phép một yếu tố linh hoạt cho một nơi làm việc. Khách hàng có thể chọn mô hình phù hợp để thuê cho một công việc cụ thể có thể khác với mô hình được yêu cầu cho một nhiệm vụ khác. Mức độ linh hoạt tương tự không thể có được khi mua xe nâng có thể dẫn đến chi phí cao hơn cho một tổ chức và / hoặc thực hành làm việc không hiệu quả.

thue-xe-nang-hang

Sự lựa chọn:

Để đưa ra quyết định phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn liên quan đến việc thuê hoặc mua thiết bị xử lý vật liệu của bạn, hãy nói chuyện với một chuyên gia trong ngành để đưa ra lời khuyên tốt nhất cho hoạt động của bạn trước tiên. Bằng cách phân tích bốn yếu tố trên và lời khuyên được cung cấp bởi các chuyên gia thiết bị, bạn sẽ có thể đưa ra quyết định phù hợp nhất cho hoàn cảnh của mình.