Trong một số ngành công nghiệp, thuê xe nâng hàng là thứ cần thiết cho các dự án công việc tạm thời hoặc có thể là các dự án ngắn hạn. Việc cho thuê Máy móc thường được ưu tiên hơn so với việc mua thiết bị ngay lập tức hoặc cam kết với một hợp đồng cho thuê dài hạn.

Ngày nay, xe nâng được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm xây dựng, nông nghiệp, cảnh quan và khai thác mỏ. Một doanh nghiệp trong bất kỳ ngành nào trong số này yêu cầu một đơn vị xe nâng cụ thể cho công việc ngắn hạn hoặc dự án thích hợp nên xem xét thuê một chiếc thay vì đầu tư vào chiếc máy đắt tiền.

Tương tự như vậy, một doanh nghiệp hoạt động trong các ngành khác nhau, chẳng hạn như nông nghiệp, xây dựng và cảnh quan, có thể thu lợi nhuận từ việc cho thuê xe nâng hàng kịp thời, ngắn hạn. Một đơn vị được thuê có thể hữu ích khi một dự án cụ thể bảo hành một chiếc xe nâng. Một doanh nghiệp có thể dễ dàng thuê một chiếc xe nâng hàng cho một công việc nông nghiệp hoặc một chiếc xe nâng cho một dự án xây dựng.

xe-nang-dau-nissan-4-5-tan-2008 (3)

Cho thuê xe nâng những loại công việc nào phù hợp?

Bạn có thể tự hỏi loại dự án nào sẽ đảm bảo cho việc thuê. Các công việc có thể phát đạt từ việc cho thuê ngắn hạn sẽ đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Ngành cụ thể
  • Tạm thời
  • Đặc hủng

Nếu một doanh nghiệp yêu cầu sử dụng một mẫu xe nâng cụ thể cho một công việc và không có ý định sử dụng lại xe nâng đó, thì việc thuê một chiếc xe nâng sẽ có ý nghĩa kinh tế hơn là mua hoặc thuê một chiếc.

Hơn nữa, nếu một công việc đảm bảo việc sử dụng xe nâng trong một ngày làm việc hoặc một số giờ nhất định, thì đó sẽ không phải là một khoản đầu tư tài chính thông minh để mua một thiết bị mới hoặc ký một hợp đồng thuê có thể kéo dài đến ba nhiều năm.

Cuối cùng, nhiều công ty trong các ngành xây dựng, nông nghiệp, khai thác mỏ và cảnh quan có xu hướng thuê xe nâng nếu một dự án là chuyên biệt, ngắn hạn hoặc liên quan đến các yêu cầu cá nhân của ngành (như đào, đào hoặc vận chuyển).

xe-nang-dau-toyota-cu-2-5-tan-2012-(1)

Quy trình để thuê thiết bị xe nâng là gì?

Hầu hết các nhà cung cấp cung cấp cho các công ty dịch vụ cho thuê máy móc xe nâng thân thiện với người dùng trong vòng một ngày thông báo cho các công việc khẩn cấp hoặc ngắn hạn. Chi phí thuê xe nâng có thể khác nhau, bắt đầu từ $ 100 đến $ 150 mỗi ngày cho một thiết bị 3.000 đến 5.000 pound, $ 150 đến $ 300 mỗi ngày cho một thiết bị 6.000 đến 10.000 pound, hoặc $ 200 đến 700 $ mỗi ngày cho một thiết bị 10.000 đến 30.000 pound thiết bị.

Để xác định giá thuê xe nâng, nhà cung cấp có thể cung cấp ước tính cho phạm vi công việc của bạn. Một công ty phải cung cấp thông tin chi tiết về dự án, cụ thể là loại và thời gian sử dụng dự kiến, ngoài các mẫu xe nâng ưu tiên cần thiết.

Như với tất cả các giao dịch cho thuê, điều quan trọng là phải xác minh trước thời hạn rằng máy móc cho thuê đang hoạt động và mọi lỗi thiết bị sẽ được bảo hiểm theo hợp đồng cho thuê. Khi thuê xe nâng , bạn nên làm việc với nhà cung cấp có thể cung cấp máy móc hiện đại để hỗ trợ hoàn thành công việc kịp thời và an toàn.