Không cần phải nghi ngờ rằng bảo trì là nền tảng của hoạt động xe nâng. Khác nhau, từ sửa chữa thường xuyên đến chăm sóc phòng ngừa lỗi thời, mỗi chiếc xe nâng cần được chăm sóc và bảo dưỡng thích hợp để tận hưởng một vòng đời đầy đủ với hoạt động hiệu quả và an toàn. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đã gặp khó khăn trong việc theo kịp với bảo trì. Là doanh nghiệp của bạn hy vọng có được các cách để tăng cường thực hành bảo trì? Một cái gì đó đơn giản như thực hiện một lịch trình bảo trì xe nâng có thể cung cấp nền tảng và hỗ trợ nhu cầu của tổ chức của bạn cho các thiết bị xử lý vật liệu của nó. Bạn đang tìm kiếm để bắt đầu ngày hôm nay? Dưới đây là hướng dẫn toàn diện về một số bước bạn có thể thực hiện để phát triển lịch bảo trì xe nâng nhằm tối ưu hóa chức năng của đội xe của bạn!

lich-trinh-bao-tri-xe-nang

Bạn nên có 1 lịch trình bảo trì xe nâng

1) Giữ Nhật ký lịch sử sửa chữa xe

Bạn có thể biết nơi bạn sẽ đến mà không cần nhìn vào nơi bạn đến. Giữ một sửa chữa xe lịch sử đăng nhập tất cả các sửa chữa khác nhau đã được thực hiện, bao nhiêu giờ, và khi nó được thực hiện. Các nhật ký này là công cụ để thiết lập tính liên tục và bắt nhịp với các sáng kiến ​​trong tương lai. Nó được coi là học tập để thay đổi dầu mỗi 3.000 giờ. Tuy nhiên, nếu sau khi xem xét các bản ghi bạn thấy rằng một xe nâng nhất định là nhận được bộ lọc dầu của nó thay đổi mỗi 5.000 giờ một lĩnh vực cải tiến nổi lên được ưu tiên di chuyển về phía trước. Hơn nữa, nếu một sơ đồ đã được thiết lập đã có sẵn, bạn có thể hình dung khi nào mỗi chiếc xe sẽ được sử dụng dịch vụ sửa chữa xe nâng dựa trên tỷ lệ sử dụng hiện tại của chúng.

lich-trinh-bao-tri-xe-nang

2) Ưu tiên các dự án thiết yếu

Có một ranh giới tốt giữa sửa chữa khắc phục và bảo trì phòng ngừa. Tuy nhiên, các hành động khắc phục với mức độ nghiêm trọng của vấn đề phải được ưu tiên như một dự án thiết yếu. Điều này tất nhiên sôi sục với nhân lực và tài nguyên. Nếu bạn có ba xe nâng do dịch vụ nhưng chỉ có hai cơ chế, kịch bản như vậy sẽ đảm bảo thang đo ưu tiên. Xác định tiện ích sôi xuống một vài cân nhắc quan trọng. Đầu tiên, phương tiện nào là quan trọng nhất đối với các hoạt động hàng ngày. Máy móc thích hợp như xe nâng lối đi hẹp có thể được sử dụng ít phổ biến hơn so với một xe nâng thủy lực điện tử truyền thống nhìn thấy trên sàn sản xuất. Hơn nữa, nếu một chiếc xe cần một sự thay đổi nhanh chóng chất làm mát so với một chiếc xe khác yêu cầu má phanh, thì chiếc xe đó cũng sẽ cần được ưu tiên trong kịch bản đó.

lich-trinh-bao-tri-xe-nang

Bạn nên có 1 lịch trình bảo trì xe nâng

3) Tính khả dụng của các bộ phận

Theo Hangcha, đây là một sự cân nhắc khác phải được thực hiện. Nhờ các đơn đặt hàng tồn đọng, đôi khi hàng tồn kho thiết bị có thể bị cạn kiệt khá nhanh. Để đạt được các bộ phận thay thế có thể phải mất một thời gian để có được. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn đang xử lý các thành phần hoặc vật liệu cồng kềnh hơn làm bằng kim loại kỳ lạ. Để xử lý các nhiệm vụ bảo trì, việc lên lịch kiểm tra các bộ phận phức tạp hơn trong các tuần xe có thể mua bất kỳ doanh nghiệp nào đủ thời gian để sao lưu lại các vật tư thích hợp nếu họ yêu cầu bất kỳ sửa đổi nào. Hơn nữa, việc áp dụng một triết lý chủ động như vậy đối với cả bảo trì phòng ngừa và dự đoán được biết là ngăn chặn những vấn đề nhỏ trong quá trình theo dõi của họ trước khi chúng trở thành một vấn đề lớn.

lich-trinh-bao-tri-xe-nang

Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến lịch trình bảo trì xe nâng mời bạn liên hệ: xenanghangcha.com.vn