Xác định xem có nên mua hoặc thuê xe nâng của bạn có thể là một quyết định khó khăn. Câu trả lời đúng cho một công ty có thể không nhất thiết là câu trả lời đúng cho bạn. Điều quan trọng là phải tính đến ứng dụng, tình hình tài chính và quy trình sản xuất của bạn trước khi đưa ra quyết định. Các thông tin sau đây nêu ra những lợi ích và bất lợi bạn có thể mong đợi từ mỗi tùy chọn và khi mỗi tùy chọn phù hợp với công ty của bạn.

1. Khi nào nên thuê xe nâng

mua-hoăc-thue-xe-nang

Thuê xe nâng là một giải pháp tuyệt vời cho các công ty cần thiết bị trong một thời gian ngắn hoặc khi có tình huống không lường trước được. Các tình huống cho thuê phổ biến bao gồm:

  • thiết bị hiện tại bị hỏng
  • có sự gia tăng bất ngờ về nhu cầu
  • các dự án đặc biệt mọc lên đòi hỏi công suất lớn hơn hoặc cho các sản phẩm đặc biệt
  • muốn thử thiết bị trước khi mua

Nếu công ty của bạn không đủ khả năng chi trả bất kỳ chi phí bảo trì bất ngờ nào, việc thuê xe nâng có thể là một lựa chọn tốt vì nhà cung cấp thường chi trả các chi phí này.

2. ƯU ĐIỂM CỦA CHO THUÊ

Giảm rủi ro là một lợi ích rất lớn để thuê xe nâng. Không có trách nhiệm sở hữu và sau khi thời gian thuê kết thúc, bạn không phải đối phó với việc bán lại thiết bị. Các công ty cần sự linh hoạt và công nghệ mới nhất có thể có được nó với số tiền chi ra thấp hơn. Cho thuê là một lựa chọn phổ biến trong số nhiều công ty lớn hơn và có  nhiều loại cho thuê có sẵn . Cái phù hợp cho công ty của bạn phụ thuộc vào nhu cầu và cách sử dụng thiết bị của bạn.

Thông thường các nhà cung cấp sẽ làm việc với bạn để tạo ra một cấu trúc cho thuê phù hợp với nhu cầu của bạn. Ví dụ: bạn có thể thêm chi phí bảo trì và phụ kiện kèm vào khoản thanh toán cho thuê của mình.

3. KHI NÀO NÊN MUA XE NÂNG

Mua xe nâng là phổ biến cho các công ty:

  • cần một loại thiết bị rất cụ thể (không có sẵn trong thị trường cho thuê hoặc cho thuê tại địa phương)
  • trải nghiệm một quy trình công việc thấp, có thể dự đoán được với một vài biến động
  • sử dụng thiết bị dưới 1000 giờ mỗi năm
  • có vốn dư
  • không có môi trường hoặc ứng dụng nghiêm trọng

Thông thường các công ty đang tìm mua khi họ có nhu cầu sử dụng thiết bị trong 7-10 năm.

4. ƯU ĐIỂM MUA HÀNG

Mặc dù mua mang nhiều rủi ro hơn, nhưng chắc chắn có lợi ích cho các công ty chọn sở hữu thiết bị của họ. Không giống như  thuê xe nâng không có hạn chế sử dụng. Ngoài ra, với mức sử dụng thấp, có thể dự đoán được và khi được bảo trì đúng cách, thiết bị sẽ giữ giá trị còn lại. Sau cuộc sống hữu ích tại cơ sở của bạn, thiết bị có thể được bán lại.

Mua hoặc thuê xe nâng mỗi thứ có nhiều lợi ích, tuy nhiên, điều quan trọng là chọn một thứ phù hợp nhất với công ty của bạn.